Zelená úsporám

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Společnost LONICERA s.r.o. je certifikovaná v rámci programu Zelená úsporám pro realizaci komplexního zateplování budov. Zateplování budov zajišťujeme pouze v regionu naší působnosti, tj. v okresech Benešov, Praha východ a jižní část Prahy.